PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MotorStarter.ro garantează confidenţialitatea datelor personale.

Datele personale introduse de catre client vor fi folosite de SC Motor Starter SRL numai in scopul declarat al acestui site, acela de comercializare. Informatiile de identificare sunt necesare pentru emiterea facturilor si pentru livrarea produselor la domiciliu si in nici un caz nu vor fi furnizate unei terte parti.

MotorStarter.ro nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese de e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

Informaţii privind protecţia datelor personale:

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC MotorStarter.Srl are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Datele personale introduse de către utilizator vor fi folosite de SC Motor Starter SRL numai in scopul declarat al site-ului Motorstarter.ro. Informatiile din formularul de inscriere sunt necesare pentru a va trimite confirmarea comenzilor, a voucherelor, anuntarea reducerilor în curs. Scopul colectării datelor este de a face dovada ca persoanele care intra in posesia produselor si serviciilor comercializate de catre firma SC Motor Starter SRL au varsta legala de utilizare a acestora, respectiv 18 ani sau pentru a putea demonstra, ca datele cu privire la identitatea clientilor folosite in evidenta contabila a operatorului sunt veridice. Totodata, informatiile confidentiale furnizate de utilizatorul Motorstarter.ro pot fi folosite si in scopul personalizarii serviciilor oferite clientilor nostri.

Datele prelucrate de noi sunt exclusiv cele furnizate de dumneavoastra. Nu sunteti obligat sa furnizati datele, dar acestea sunt necesare la prelucrarea cererii dvs. si onorarea serviciilor oferite de noi. Eventualul refuz al dumneavoastra de a ne oferi datele solicitate determina imposibilitatea noastra de a va oferi serviciile solicitate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre SC Motor Starter SRL si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:
– parteneri contractuali ai operatorului;
– furnizori de servicii si bunuri;
– autoritati publice (numai în cazul în care acestea o cer pentru derularea unui act administrativ sau de justitie).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, trimiteţi la SC Motor Starter SRL o cerere scrisă, datată şi semnată. SC Motor Starter SRL este obligat să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţii:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

SC Motor Starter SRL ia toate masurile organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale, ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Revizuirea Politicii de Confidentialitate

SC Motor Starter SRL, în calitate de autor/ proprietar/ administrator al website-ului Motorstarter.ro poate, in orice moment si fara notificare prealabila, sa revizuiasca Politica de Confidentialitate prin actualizarea ei. Aşadar, aveti obligaţia, periodic, sa vizitati aceasta pagina in vederea luarii la cunostinta a noutatilor aparute in cuprinsul sau.

Buy Monota
Demos 10
Close

Monota Demos

Check our main demos, layouts, shop and single product pages variants.